le-ki-ket-hop-tac

Ngày 17/10 tại Ninh Thuận, liên danh Cty CP Đầu tư Hưng Điền - Cty CP Đầu tư Phúc An Group đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư độc quyền phát triển dự án

Ngày 17/10 tại Ninh Thuận, liên danh Cty CP Đầu tư Hưng Điền – Cty CP Đầu tư Phúc An Group đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư độc quyền phát triển dự án

Ngày 17/10 tại Ninh Thuận, liên danh Cty CP Đầu tư Hưng Điền – Cty CP Đầu tư Phúc An Group đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư độc quyền phát triển dự án

Both comments and trackbacks are currently closed.