Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc tại lễ khởi công Dự án Bình Sơn Ocean Park Ninh Chữ

Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc tại lễ khởi công Dự án Bình Sơn Ocean Park Ninh Chữ

Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc tại lễ khởi công Dự án Bình Sơn Ocean Park Ninh Chữ

Both comments and trackbacks are currently closed.